Nyheder

Corona Update
29. august 2020, 21.08

(English version below)


Hej alle AUS’ere!
Sæsonen starter i næste uge – det bliver et glædeligt gensyn, både med basket og med hinanden!
Dog må vi stadig forholde os alvorligt til Covid-19: Det kræver, at vi hver især påtager os ansvaret for, bedst muligt, at beskytte os selv og vores holdkammerater. AUS følger myndighedernes udstukne retningslinjer; i tilfælde af forværring og dermed ændrede retningslinjer, vil AUS ligeså følge disse.
Som det ser ud nu, jævnfør myndighedernes udmeldinger, så afholder vi træning med følgende retningslinjer:
- Sprit dine hænder af, både før og efter træning. Der vil være håndsprit til rådighed i samtlige haller.
- Hold afstand udenfor banen. Spillere fra forskellige hold skal holde god afstand og ikke stille deres tasker/bagage tæt på hinanden.
- Mød ikke op til træning hvis oplever de mindste tegn på sygdom og/eller følgende symptomer: tør hoste, feber og træthed.
- AUS opfordrer ALLE til at hente App’en ’’Smittestop’’, som underretter dig, hvis du har været i nærheden af nogen, som har angivet, at vedkommende har Covid-19.
Hav det godt og hav en god start på sæsonen!


Hello AUS’ers!
The season starts again next week – it’ll be a happy reunion with basketball and each other! Yet we still have to consider the situation and take Covid-19 seriously: This requires that each of us take responsibility for the safety of our self and our teammates. AUS follows the guidelines given by the government; in case of aggravation/worsening and thereby changed guidelines, AUS will follow these too.
Given the circumstances, practice will be taking place, but with the following guidelines:
- Sanitize your hands before and after practice. There will be hand-sanitizer available at every gym.
- Keep your distance outside the court. Players from different teams have to keep good distance and shouldn’t put their belongings close to others.
- Don’t show up at practice if you experience the slightest sign of disease and/or the following symptoms: dry cough, fever and tiredness.
- AUS encourages everyone to install the app ‘’Smittestop’’, that notifies you, if you’ve been near someone infected with Covid-19.

Stay safe and have a good start of the season!

Sæsonstart 2020 - Start of Season 2020
26. august 2020, 22.56

Sæsonen start d. 31. august - Season starts 31st of august

!!English below!!

Hej AUS'ere!
Sommeren lakker mod enden og forhåbentlig har I alle nydt den, trods
Corona-omstændighederne.
Nu skal vi tilbage til dagligdagen - og vi skal starte sæsonen op igen! Vi
Følger myndighedernes retningslinjer - så vi skal selvfølgelig huske den
Gode hygiejne og at passe på hinanden.
Nedenfor er træningstiderne for den nye sæson (dog vil der blive byttet
Lidt rundt efter nytår).
Vi ses!


Hello AUS'ere!
The summer is coming to a hold and hopefully you've all enjoyed it, despite
The "Corona"-stances.
Now we're going back to our daily routine and we're gonna start the season
Again! We follow the guidelines, given by the government: remember to
Keep a good hygiene and take care of each other.
Below is the training-scheduele for the new season (changes/swaps may
Occur after new year).
See you!


Sæsonstart 2019
13. august 2019, 22.03

Sæsonstart 2019

Sæsonen starter mandag d. 12. august 2019, træningstider kan findes på de enkelte hold eller på vedhæftede billede.

OBS. Vær opmærksomme på at træningen de første 3 uger (12.8.19-26.8.19) er anderledes, da VIA hallen første åbner i September.

Klub-rabat Körperli massage
13. august 2019, 21.59

Kontingent
13. august 2019, 21.56

Kontingent 

Som sædvanlig betales kontingentet i to rater (1. september og 15. januar)

Arbejdet med at implementere det nye system er ikke helt færdigt endnu, og vi håber I vil have tålmodighed med os og systemet, indtil vi har fået det hele op at køre 100%.
Udover at det ny program gør bestyrelsesarbejdet nemmere, er der nemlig rigtig mange fede funktioner, vi gerne vil bruge i fremtiden.

Hvis du har problemer, er du altid velkommen til at skrive til medlem@ausbasket.dk

Priser 2019/2020

1. Herrer/1. Damer: 1000kr/pr. halv år
(Studerende 800kr/pr. halv år)

Andre hold: 900kr/pr. halv år
(Studerende 700kr/pr. halv år)

AUS Basket nu på Holdsport
13. august 2019, 21.49

AUS Holdsport 

Til den nye sæson er der sket en stor forandring. Vi har skiftet vores gamle administrationssystem Klubmodul ud med et nyt system, der hedder Holdsport. 

Alle medlemmer gamle og nye skal have oprettet en ny bruger på www.Holdsport.dk og tilmelde den til AUS Basket

Den nemmeste måde at gøre det på er ved at gå ind på www.ausbasket.dk, eller logge direkte ind på www.holdsport.dk oprette en bruger og finde AUS Basket.
Hold-siden når I melder jer ind, vil I kun se prisen for en ikke-studerende, men bare rolig er du studerende, skal du senere vælge at betale til den lavere pris.

Frivillig i AUS basket
13. august 2019, 21.46

Frivillig i AUS basket

TAK skønne medlemmer! 

Sidste sæson viste I endnu engang, at vores klub kan noget helt særligt. I er med til at skabe en fantastisk klub med et fantastisk socialt sammenhold. Klubbens bestyrelse er alle frivillige, alle vores arrangementer er arrangeret af frivillige, og I møder op til frivilligt arbejde. 

Vi ved alt for godt at hverdagen kan være travl, og at det kan være svært at hive en dag ud af kalenderen for at tælle skruer i Stark. Husk derfor at støtte op om hinanden og hjælp jeres holdkammerater, holdledere og trænere. Endnu engang, tak skønne medlemmer! 

Vi har dog oplevet flere gange, at medlemmer bliver væk, uden at få byttet deres tjans med en anden. Dette går både ud over klubben, men allermest de andre medlemmer der er mødt op, som så står med problemet. 

Til generalforsamlingen besluttede vi, at trods de problemer vi har haft, fortsætter sponsorarbejdet. Det gør vi, da det er med til at tjene lidt penge ind til klubben og er med til at skabe det sociale sammenhold, som er klubbens identitet. 

For at sikre os at dem der får tjanserne møder op eller får byttet med en anden, indfører klubben sanktioner for dem, som bliver væk. Det er din vagt! Du har ansvaret! Byt den! Spørg klubben om hjælp! Eller hvis det er helt umuligt så kom til os i bestyrelsen. Men det er dit ansvar. Dukker du ikke op, er konsekvensen derfor at du får én måneds karantæne fra træning og kampe og du vil blive sat på næste tjans automatisk. Ja det er surt! Men vi har heldigvis en masse søde medlemmer, så det burde være muligt at finde en at bytte med. Du bliver bare nød til at gøre lidt for det! 

AUS Stævne 2019
13. august 2019, 21.41

AUS Stævne 2019

13.9.19 til 15.9.19 

Årets sjoveste weekend! 

Endnu en gang åbner vi dørene for en weekend fyldt med basket, fest og sjov, når vi afholder AUS Stævne 2019. Tag jeres holdkammerater under armen og basketskoene på, når vi fyrer op for god musik, lækker mad og masser af bold. 

Praktisk information for dig som AUSer: 

  • Det koster 300kr 
  • Du får mad alle dagene og en stævne t-shirt 
  • Du kan sove på skolen 
  • Alle AUSere møder til stævnestart om fredagen og hygger med at sætte op 
  • Alle AUSere får en tjans. 
  • Alle AUSere hjælper med oprydningen søndag. 

Dit hold er automatisk tilmeldt stævnet, så meld dig ind på dit hold igennem følgende link: 

https://forms.gle/FVUv1zbv2M5F...

At være træner i AUS Basket
13. august 2019, 21.36

At være træner i AUS Basket

Vil du vide mere om at være træner i AUS? Som træner i AUS Basket indgår du i et helt særligt fællesskab med holdet og med trænerstaben. Du er med til at skabe god stemning, udvikle spillet og får indblik i hvordan DBBF fungerer. Derudover får du et mindre honorar, en flot coach-trøje og trænerkurser. 

Det nye 5 Herre
13. august 2019, 21.35

Det nye 5H 

Bestyrelsen har besluttet at opstarte et nyt herrehold, 5H begynderhold, da de forrige sæsoner har været presset på herresiden. 

Det betyder, at vi anbefaler jer, som stadig er nye i sporten at starte på 5H. Holdet er stadig undervejs, og 5H vil i begyndelsen have fællestræning med 4H.