Klubnyheder

Corona Update

29. august 2020, 21.08

(English version below)


Hej alle AUS’ere!
Sæsonen starter i næste uge – det bliver et glædeligt gensyn, både med basket og med hinanden!
Dog må vi stadig forholde os alvorligt til Covid-19: Det kræver, at vi hver især påtager os ansvaret for, bedst muligt, at beskytte os selv og vores holdkammerater. AUS følger myndighedernes udstukne retningslinjer; i tilfælde af forværring og dermed ændrede retningslinjer, vil AUS ligeså følge disse.
Som det ser ud nu, jævnfør myndighedernes udmeldinger, så afholder vi træning med følgende retningslinjer:
- Sprit dine hænder af, både før og efter træning. Der vil være håndsprit til rådighed i samtlige haller.
- Hold afstand udenfor banen. Spillere fra forskellige hold skal holde god afstand og ikke stille deres tasker/bagage tæt på hinanden.
- Mød ikke op til træning hvis oplever de mindste tegn på sygdom og/eller følgende symptomer: tør hoste, feber og træthed.
- AUS opfordrer ALLE til at hente App’en ’’Smittestop’’, som underretter dig, hvis du har været i nærheden af nogen, som har angivet, at vedkommende har Covid-19.
Hav det godt og hav en god start på sæsonen!


Hello AUS’ers!
The season starts again next week – it’ll be a happy reunion with basketball and each other! Yet we still have to consider the situation and take Covid-19 seriously: This requires that each of us take responsibility for the safety of our self and our teammates. AUS follows the guidelines given by the government; in case of aggravation/worsening and thereby changed guidelines, AUS will follow these too.
Given the circumstances, practice will be taking place, but with the following guidelines:
- Sanitize your hands before and after practice. There will be hand-sanitizer available at every gym.
- Keep your distance outside the court. Players from different teams have to keep good distance and shouldn’t put their belongings close to others.
- Don’t show up at practice if you experience the slightest sign of disease and/or the following symptoms: dry cough, fever and tiredness.
- AUS encourages everyone to install the app ‘’Smittestop’’, that notifies you, if you’ve been near someone infected with Covid-19.

Stay safe and have a good start of the season!